Tartu Hansalaada kauplejate asukohtade kaart on leitav siit.

 

Laada liiklusskeem:

Tartu Hansalaat 2019 üldtingimused
Tartu Hansalaadale on lubatud ainult registreeritud kauplejad.

Kaupleja on kohustatud kauplema oma müügikohas mõlemal laada toimumise päeval järgmiselt:

L, 20. juulil ajavahemikus 10.00–20.00;
P, 21. juulil ajavahemikus 10.00–16.00.

Kui kaupleja ei ole oma müügiplatsi hõivanud 20. juulil kell 9.30-ks või pole oma hilinemisest korraldajat telefoni teel teavitanud, on korraldajal õigus anda tema müügiplats teisele kauplejale.
Müügipileti eest tasunud kaupleja pääseb autoga kauba laadimiseks laada territooriumile järgmiselt:

20. juulil 6.00–9.30;
20. juulil 20.00–21.30;
21. juulil 6.00–9.30;
22. juulil 16.30–00.00.

Muudel aegadel pääseb laada territooriumile ainult ilma sõidukita.
Iga kaupleja vastutab selle eest, et temast ei jää kauplemiskohta maha prügi. Korraldaja tagab piirkonda paigaldatud prügikastid ja üldkoristuse.

Kaupleja peab omama kõiki kaubandustegevuseks vajalikke lube ning täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid. Kaupleja vastutab õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
Toidukaubaga kauplejatel tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.
Tarbijakaitseameti meelespeaga saate tutvuda siin.
Maksu- ja Tolliameti info töötajate registreerimise kohta on on leitav siin.

Ajavahemikus 20.00 (20.07) kuni 9.00 (21.07) on Tartu Hansalaada territooriumil valve tagamaks turvalisust ja heakorda. Küll aga ei võta korraldajad endale vastutust kauplejate vara eest, seega soovitame ööseks kauba ära viia.

Korraldajal on õigus mitte lubada turule kauplejaid, kes rikuvad kauplemiskohale esitatud nõudeid ja/või müüvad registreerimistaotluses mitte märgitud kaupa.
Kauplemiskoha eest makstud tasu selliste rikkumiste korral kauplejale ei tagastata.

Kauplemiskoha muutmine ilma korraldaja loata on keelatud.
Juhul kui kaupleja muudab oma kauplemiskohta ilma korraldaja loata, on korraldajal õigus kaupleja turult kõrvaldada, kauplemiskoha eest makstud tasu kauplejale ei tagastata.