Tartu Hansapäevi korraldab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutus Tiigi Seltsimaja.

Maris Peebo – Tiigi Seltsimaja direktor
Maris.Peebo@raad.tartu.ee, +372 506 8770

Valerija Strelovskaja – programmijuht
programm@hansapaevad.ee